Tävlingsinfo

Tävlingsinfo

FM H/D 16–17 år 2020 TÄVLINGSDIREKTIV

(Uppdaterad 6.8.2020 kl. 7.30)

Allmänt

Tävlingarna arrangeras i Pedersöre 7 – 9.8.2020, Pedersöre centralidrottsplan, Sursikgränd 18, 68910 Bennäs.

Tävlingarna börjar kl. 13.00 på fredag, på lördag och söndag kl. 10.00. Information om tävlingen och tillställningen hittar du på FM tävlingarnas hemsida:

Tävlingskansli

Tävlingskansliet finns i Sportis idrottshall (bredvid sportplanen), Sursikgränd 25, 68910 Bennäs. Tävlingskansliets placering hittar du på områdeskartan.

Tävlingskansliets öppettider  
Torsdag 6.8 18.00 – 21.00
Fredag 7.8 9.30 – 21.00
Lördag 8.8 8.00 – 20.00
Söndag 9.8 8.00 – 17.30

Tävlingskansliets tjänster:

  • Utdelning av tävlingsmaterial
  • Bekräftning
  • Utdelning av förhandsbeställda matbiljetter
  • Försäljning av matbiljetter
  • Protester
  • Infopunkt

Förfrågningar tel. nr.

Gren program

Fredag 7.8.  
H16 och H17  
100 m försök + final
400 m försök + final
800 m försök
3000 m final
stav final
slägga final
D16 och D17  
100 m försök + semifinal + final
400 m försök + final
800 m försök
3000 m final
längd kval
diskus final
Lördag 8.8.  
H16 och H17  
800 m final
2000 m hinder final
110 m häck försök + semifinal + final
3000 m bangång final
höjd final
längd final
diskus final
D16 och D17  
200 m försök
800 m final
2000 m hinder final
100 m häck försök + semifinal + final
3000 m bangång final
höjd final
längd final
tresteg kval (D16)
kula final
slägga final
Söndag 9.9  
H16 och H17  
200 m semifinal + final
1500 m final
400 m häck final
tresteg final
kula final
spjut final
D16 och D17  
200 m semifinal + final
1500 m final
400 m häck final
stav final
tresteg final
spjut final

Rätt att deltaga

Den tävlande har rätt att anmäla sig och delta i högst tre (3) grenar.

Anmälan

Anmälning senast 30.7.2020 kl. 23.59 via kilpailukalenteri.fi. 

Deltagaravgift: 18,00 € / gren betalas i samband med anmälan.

Efteranmälning inom 24 timmar efter att anmälningstiden gått ut. Efteranmälningsavgiften 108 €/gren.

Tävlingsregler

Finlands friidrottsförbund mästerskapsregler

Bekräftning

Bekräftningen görs skriftligen på bekräftningsblanketter i tävlingskansliet senast nittio (90) minuter före grens början. Bekräftningen är obligatorisk. Bekräftningen kan göras av idrottaren eller hens ombud.

Annullering av en bekräftelse bör göras i god tid senast 90 minuter innan grenen börjar.

Om en tävlande inte deltar i en gren som bekräftats utan att bekräftelsen återtagits, kan personen inte delta i någon annan gren samma dag eller senare dagar ifrågavarande tävling.

Då bekräftningen är gjord och bekräftningstiden utgått är deltagande i frågavarande gren obligatorisk (ifall inte tävlingsläkaren eller Första Hjälp gruppen p.g.a. hälsoskäl ger undantagslov). I annat fall ogiltigförklaras idrottarens alla resultat och placeringar gjorda i tidigare grenar. 

Granskning av redskap

Det är tillåtet att använda egna redskap. Granskningen av redskap sker i förrådet under läktaren, bredvid servicehuset, se områdeskarta. Redskapen bör lämnas in för granskning senast två timmar innan grenen börjar. Efter tävlingen hämtas redskapen ut från samma plats. Granskningen av stavarna sker på tävlingsplatsen. Stavarna bör ändå lämnas i förvar till utrymmet för granskning av redskap senast två timmar innan grenen börjar. Alla redskap förs ut till tävlingsplatsen av arrangören.

I samband med att du för egna redskap för granskning så ta med blanketten för granskning av redskap. Blanketten fås från tävlingskansliet.

Granskning av redskap Öppettider
Torsdag 6.8 18.00 – 21.00
Fredag 7.8 10.00 – 21.00
Lördag 8.8 8.00 – 20.00
Söndag 9.8 8.00 – 17.30


Vistelse inne på sportplan

All vistelse inne på sportplanen är strängt förbjudet för publik, tränare, ledare samt idrottare som inte utför någon tävlingsprestation.

Uppvärmningsområde

Uppvärmningen sker på sandplanen och grönområdet som ligger bredvid sportplanen, se områdeskarta. Vid sandplanen finns häckar och en vätskestation. Vid sandplanen finns inga kastredskap och ingen övervakning. Uppvärmning är inte möjlig på centralidrottsplan p.g.a. utrymmesskäl.

Omklädningsrum, dusch, vilorum och toalett

Omklädningsrummen och dusch finns i Sportis idrottshall (bredvid sportplanen).

Lämna inte värdeföremål i omklädningsrummen (arrangören ansvarar inte för försvunna föremål).

Toaletter finns i servicehuset vid sportplanen samt i Sportis idrottshall (bredvid sportplanen).

Upphittade saker kan mot beskrivning hämtas från tävlingskansliet under tävlingen.

Upprop (Calling)

Uppropet (Callingen) sker i tältet som är placerad vid södra ändan av upploppet (bredvid starten för 100 m), se karta över sportplan. I löpgrenar sker uppropet 30 minuter före grenen inleds och i fältgrenar 40 minuter före grenen inleds. I stav sker uppropet undantagsvis 1 timme före grenen inleds.

Vid uppropet finns en anslagstavla med heatindelningar samt prestationsföljden i fältgrenar. I löpningar med flera heat förs två heat åt gången in på sportplanen.

Förflyttningen till prestationsplatsen sker i samlad trupp. I fältgrenar sker även förflyttningen bort från prestationsplatsen i samlad trupp. I löpgrenar förs löparnas utrustning i korgar till tältet vid målområdet (mixed zone).

På innerplan (prestationsplatser) får idrottarna inte använda elektroniska apparater.

OBS! Idrottare som deltar i två grenar samma dag och p.g.a. tidsbrist inte hinner till uppropet för den andra grenen bör meddela om detta i samband med uppropet för den första grenen.

Prisutdelning

Prisutdelningen sker enligt tidsschemat för prisutdelningar. Uppsamlingen för prisutdelningen sker tio (10) minuter före prisutdelningen vid uppsamlingsplatsen för prisutdelningar. Uppsamlingsplatsen (tältet) är placerad vid målområdet, se karta över sportplanen. Priser delas ut till de tre bästa i varje gren samt till segrarens personliga tränare (en per idrottare).

Presentation av de tävlande

Presentationen av de tävlande i finalerna sker ungefär 3-5 minunter före grenen inleds vid start- och prestationsplatsen.

Klädkorgar

I löpgrenar och gång förs idrottarnas utrustning i korgar från startplatsen till omklädningstältet som är placerad utanför banorna vid målområdet (mixed zone).

Kvalificering i löpgrenar

Pedersöre centralidrottsplan har 8 banor.

I heatindelningar används rankinglistor.

Kvalificering till semifinal och final på 100 m, 200 m, 100 m häck och 110 m häck

Ifall semifinalen uteblir löps försöken på den utsatta tiden för semifinal (100 m, 200 m).

Om det efter bekräftning i löpgrenar finns så få deltagare att det inte behövs försöksheat, semifinal och final, löps försöksheaten vid den tidpunkt de är utsatta i slutliga tidsschemat och semifinalerna faller bort.

Ifall det i tidsscemat  för löpgrenar och finns utmärkt försöksheat, men det efter bekräftning finns så få deltagare att försöken faller bort, genomförs finalen vid den tidpunkt den står i tidsschemat och försöken faller bort.

Löpare Heat Till semifinal Till final
9 – 16 2 försöks- heat De 3 bästa från båda
försöks- heaten
2 på basen av
tid.
17 – 24 3 försöks- heat De 2 bästa från försöksheaten 2 på basen av tid
25 – 32 4 försöks- heat 2 semifinalheat De 3 bästa från varje försöksheat 4 på basen av tid De 3 bästa från varje semifinalheat 2 på basen av tid
33 – 40 5 försöks- heat 3 semifinalheat De 4 bästa från varje försöksheat 4 på basen av tid De 2 bästa från varje semifinalheat 2 på basen av tid
41 – 48 6 försöks-heat 3 semifinalheat De 3 bästa från varje försöksheat 6 på basen av tid De 2 bästa från varje semifinalheat 2 på basen av tid

800 m

  • Om de bekräftade är 12 eller färre löps 800 m i ett heat som direkt final
  • Om de bekräftade är 13 eller fler löps det försök och final på 800 m
Löpare Heat Till final
9 – 16 2 försöksheat De 3 bästa från båda försöksheaten 2 på basen av tid
17 – 24 3 försöksheat De 2 bästa från varje försöksheat 2 på basen av tid
25 – 32 4 försöksheat Segraren från varje försöksheat 4 på basen av tid
33 – 40 5 försöksheat Segraren från varje försöksheat 3 på basen av tid

1500 m

  • Direkt final
  • Om de bekräftade är 20 eller färre löps 1500 m som direkt final i ett heat

3000 m och 2000 m hinder löps som direkta finaler i ett heat.

Bangångens tidtagningsgräns

I bangång för H/D 17 och H/D 16 är tidtagningsgränsen 35 minuter. Idrottare som under den tiden inte hunnit i mål är tvungen att avbryta tävlingen.

Kvalificering i fältgrenar

I längd och tresteg hålls kvaltävling ifall det är 19 eller fler idrottare anmälda till grenen samt ifall 17 eller fler har bekräftat sitt deltagande i grenen. I kvalet är det tre omgångar och de 12 bästa kvalificerar sig till final. De övriga fältgrenarna utförs som direkta finaler.

Ifall det i tidsschemat  för fältgrenar finns utmärkt kvaltävling, men det efter bekräftning finns så få deltagare att kvalet faller bort, genomförs finalen vid den tidpunkt den står i tidsschemat och kvalet faller bort.

I längd- och trestegsfinalerna samt i samtliga kastgrenar är det sex omgångar. Ifall det i finalen är fler än åtta deltagare kvalificerar sig de åtta bästa efter tre omgångar vidare till de tre sista omgångarna. I de tre sista omgångarna används omvänd prestationsordning, på så sätt att den idrottare som leder efter tre omgångar utför sitt försök till sist.

Efter att fältgrenen avslutats förs idrottarna i samlad trupp bort från innerplan via mixed zon. Efter tre omgångar i längd och tresteg förs de idrottare som inte kvalificerat sig till de resterande omgångarna i samlad trupp bort från innerplan. De idrottare som i höjd och stav rivit ut sig förs regelbundet i samlad trupp bort från innerplan.

Ifall en idrottare deltar i två grenar samtidigt, har idrottaren i fältgrenar inom omgången möjlighet att byta sin prestationstur. I dylika fall bör idrottaren ta kontakt med i fråga varande grens grenledare som i sin tur gör nödvändiga ändringar i prestationsordningen. I de tre sista omgångarna är det inte möjligt att ändra prestationsordning.

Inledningshöjder och ribbhöjningar (uppdaterad 6.8.2020 kl. 7.30)

Höjd

H16: 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 178, +3

H17: 155, 160, 165, 170, 175, 178, 181, +3

D16: 135, 140, 145, 150, 155, 159, 162, +3

D17: 140, 145, 150, 155, 159, 162, +3

Stav:

H16: 260, 280, 300, 320, 340, 360, 375, 390, 400, +10

H17: 300, 320, 340, 360, 375, 390, 400, +10

D16: 200, 220, 235, 250, 260, 270, 280, +10

D17: 220, 240, 255, 270, 280, +10

Kvalgränser

Tävlingsjuryn har beslutit om följande kvalgränser:

Längd:

D16 525
D17 535

Tresteg:

10,55

Tävlingsdräkt

Idrottarna bör använda föreningens officiella uppvärmnings- och tävlingsdräkt. Eventuell reklam bör vara godkänd och enligt reglerna. Vid uppropet granskas tävlingsdräkten och tävlingsnummer.

Tävlingsnumror

Tävlingsnumrorna delas ut med övrigt tävlingsmaterial. Tävlingsnumrorna används enligt nationella tävlingsregler. Idrottarna bär ett tävlingsnummer, som fästs på bröstet förutom i hoppgrenar där den fästs endera på bröstet eller ryggen. I löpgrenar längre än ett varv bär idrottaren två tävlingsnummer som fästs på bröstet och ryggen. I gångtävlingar bär idrottaren även två tävlingsnumror. Tävlingsnumrorna får inte vikas. Tävlingsnummer bör fästas innan man kommer till uppropet. Vid uppropet granskas tävlingsnummer. Utan tävlingsnummer får man inte tävla.

Första hjälp

Första hjälp gruppen och en läkare dejourerar under hela tävlingen på sportplanen. Första hjälpstationen är placerad i ett omklädningsrum i servicehuset vid sportplanen. Ispåsar finns vid varje prestationsplats.

Dopingtest

Ifall det utförs dopingtest förs idrottaren till testutrymmet.

Protester

Protester bör lämnas skriftligen in till tävlingskansliet senast 30 minuter efter att de officiella resultaten publicerats på anslagstavlan. Protestavgiften är 50 €. Blanketter fås från tävlingskansliet.

Resultatservice

Den officiella anslagstavlan är placerad bakom servicehuset. På den sätts de officiella resultaten upp. Bredvid uppropstältet finns även en anslagstavla där heatindelningar sätts upp. I tävlingen används live-resultatservice, länk till live-resultatservicen hittas på tävlingarnas hemsida.

Media

Medias arbetsutrymme finns i Sportis idrottshalls cafeteria, även arbetsbord för media finns på läktaren. Mixed Zone (intervjuområde) finns bredvid målområdet.

Representanter för media ombeds före tävlingen vara i kontakt med tävlingens informationsansvarig samtidigt kommer man överens om fotografering på innerplan.

Organisationskommitténs ordförande

Christer Aspfors, 050 336 8749, e-post: christer.aspfors@multi.fi

Tävlingsledare

Johan Storbjörk, 050 563 2629, e-post: johan.storbjork@multi.fi

Kansliansvarig

Lars Byström, 050 079 6554, e-post: lars.bystrom@multi.fi

Resultatservice ansvarig

Sune Lind, 040 864 9575, e-post: sunelind54@gmail.com

Informationsansvarig