Prisutdelning

Info om prisutdelningar

Pristagarna samlas vid uppsamlingsplatsen. De ställer upp sig i den ordning de mottar sina priser, eftersom flera prisutdelningar sker samtidigt. De följer prisutdelarna och ställer sig bakom prispallen i given ordning. För att undvika smittorisken sker ingen handskakning varken med prisutdelaren eller med de andra pristagarna! Efter att tävlandena fått sina priser ställer de sig sist. Vid avslutad ceremoni följer pristagarna prisutdelarna tillbaka till uppsamlingsplatsen.

FREDAG 7.8.2020
PrisutdelningGren
16.00H17 slägga
17.15H16 stav
17.15H16 slägga
19.00D17 diskus
19.25H17 3000m
19.25D17 3000m
20.10D16 3000m
20.10H16 3000m
20.10H17 100m
20.10D17 100m
20.10D16 100m
20.10H16 100m
20.20H17 stav
20.20D16 diskus
20.30H17 400m
20.30D17 400m
20.30N16 400m
20.30H16 400m
LÖRDAG 8.8.2020
PrisutdelningGren
12.15D17 slägga
12.15H17 höjd
14.05H16 längd
14.05H17 längd
14.05D16 höjd
15.20D16 slägga
15.20D16 3000mg
15.20D17 3000mg
16.00H16 3000mg
16.00H17 3000mg
16.40D17 höjd
16.40D16 längd
16.40H16 2000mh
16.40H17 2000mh
17.30D16 kula
17.30H17 diskus
17.30D17 2000mh
17.30D16 2000mh
18.05D16 800m
18.05D17 800m
18.05H16 800m
18.05H17 800m
18.45H16 höjd
18.45D17 längd
18.45D17 kula
18.45H16 diskus
18.45H17 110mh
18.45H16 110mh
18.45D17 100mh
18.45D16 100mh
PRISUTDELNING TIDSSCHEMA
SÖNDAG 9.8.2019
PrisutdelningGren
12.30H16 spjut
12.30D16 tresteg
14.00D16 stav 
14.00D17 spjut
14.10D17 tresteg
14.10D16 1500m
14.10D17 1500m
15.00H16 kula
15.00H16 1500m
15.00H17 1500m
15.15D16 200m
15.15D17 200m
15.15H16 200m
15.15H17 200m
16.00H16 tresteg
16.00H17 spjut
16.45D16 400mh
16.45D17 400mh
17.00D17 stav
17.00H17 kula
17.00H16 400mh
17.15D16 spjut
17.15H17 tresteg
17.15H17 400mh