Funktionärsinfo

Räddningsplan

DOMARINFO

Funktionärskåren vid FM 16-17 år 7-9.8.2020

FM för 16-17 åringar är den andra FM-tävlingen i friidrott som arrangeras vid Pedersöre Idrottscentrum. Det är även den andra FM-tävlingen som IK Falken står som ensam arrangör.

Stafett FM 2010 var den största friidrottstävlingen som någonsin arrangerats i Pedersöre. Falken har tidigare fungerat som medarrangör av skid-FM i Kaustby och junior-FM för 19 åringar i Nykarleby.

FM för 16-17 åringar förväntas locka ca 600 idrottare, vilket innebär drygt 1000 starter. Varje tävlingsdag kommer det att röra sig ca 800 personer på tävlingsområdet.

För att klara denna utmaning behöver vi er alla och er insats.

För domararbetet behövs en stab på ca 130 personer. Dessutom behövs funktionärer som parkeringsvakter, kanslipersonal, serveringspersonal, ordningsmän och stafetter. Totalt behövs det ca. 200 personer för genomförandet av denna tävling.

Här har jag samlat lite information som var och en kan ha nytta av för genomförande av tävlingen. I innehållet finns också gruppernas arbetsschema samt kartor över sportplanen och området. Förutom denna information bör var och en även repetera aktuella regler. Observera att ni kan ha flera domaruppgifter under tävlingarna.

Tävlingarnas preliminära tidsschema ändrar säkert efter att anmälningstiden utgått. Alla bör ta del av det officiella tidsschemat. Tidsschemat kan man fråga efter av sin grenledare och kopior kommer att finnas tillgängligt i domarutrymmet (herrarnas omklädningsrum i servicehuset). Tidsschemat och annan nödvändig information finns även på tävlingarnas hemsida: https://sm16-17.ikfalken.fi

För idrottarna, publiken och oss själva gör vi tävlingen till en idrottsfest!

Johan Storbjörk

Tävlingsledare

Viktiga datum inför FM 16-17 år, 7-9.8.2020

Domarskolning (teori) vid Sursik skola i Anderssénsalen onsdag 1.7 kl. 18-21, måndag 6.7 kl. 18-21

Genrepstävlingar på centralidrottsplanen, Bennäs: DT 23.6 och 28.7

Informationstillfälle i Sursik auditorium 3.8.2020 kl. 18.30

Info till domarna

I denna broschyr har jag i korthet samlat information för det dagliga arbetet. Om någonting är oklart så vänd dig i första hand till din egen grenledare. Vid funktionärsutrymmet i servicehusets omklädningsrum finns också information tillgänglig och där har vi en/två personer på plats.

Ni kan givetvis alltid fråga undertecknad och andra ansvarspersoner.

Alla som är utsedda till domare bör kunna åta sig annan uppgift förutom den planerade vid behov. Detta t.ex. om någon annan domare får plötsligt förhinder.

Covid-19 info

Mer detaljerad info gällande vilka direktiv och anvisningar vi bör följa p.g.a. Covid-19 pandemin ges i samband med stora funktionärssamlingen samt av grenledarna vid den första samlingen inför tävlingen.

Samling

Alla domare anmäler sig båda dagarna till domarutrymmet (herr omklädningsrummet i servicehuset) när ni anländer till sportplanen. Där får du funktionärsdräkten om du inte redan hämtat den i samband med DT eller funktionärssamlingen 3.8.

Grenledarrna samlar sina grupper senast en och halv timme före grenens start, (stavgruppen samlas 2 h före), för genomgång av tidsschemat och för kontroll att alla är på plats, för fördelning av uppgifter osv. samt delgivning av de sista instruktionerna.

Alla domare går till sina tävlingsplatser i samlad grupp. Grenledaren kan själva bestämma vilket klockslag man samlas och var, men första samlingen sker alltid i domarutrymmet om grenledaren inte meddelat annat.

Torsdag 6.8 kl. 18.00 samlas grenledarna och övriga ledare till informationstillfälle vid sportplanen.

Domarutrymme och hur vi rör oss på sportplanen

Domarnas utrymme är i herromklädningsutrymmet vid sportplanen. Här får vi kaffe/te/saft och bulla/semla.

Domarna förflyttar sig under ledning av grenledaren till tävlingsplatsen på överenskommen tid.

Domare som inte är i arbete kan följa med tävlingarna från läktaren (domare har en skild avgränsad sektion på läktaren).

Klädsel

Vid DT, domarutbildningen samt den stora funktionärssamlingen vid Sursik skola delas den på förhand beställda funktionärsklädseln ut. Funktionärsklädseln kan under veckan före tävlingarna avhämtas från sportplanen måndag-onsdag kl. 18-20 och från Sportis torsdag kl. 18-20.  

Det är viktigt att vi alla på plan har en enhetlig klädsel och utrustning. Grenledaren meddelar på förhand vilken klädsel som gäller. Vid regn finns engångs regnrockar till förfogande. Vid varmt väder är det bra att ta med en vattenflaska.

Mat

Alla funktionärer får en matbiljett per dag. Matkuponger delas ut av grenledarna. Maten serveras i Sportis café. Matens serveras fredag kl. 14-19, lördag kl. 11-17, söndag kl. 11-16. I funktionärsutrymmet serveras kaffe/saft och bulla/semla.

Förhållningsregler

Alla utnämnda domare och funktionärer representerar arrangören och finns ofta på synliga platser på sportplanen för tränare/ledare och publik på plats. Vår strävan är att skall få en bra bild av tävlingen.

Alla domare skall vara helt opartiska mot tävlande och deras tränare/ledare. För detta krävs att alla är koncentrerade på sina uppgifter under hela tävlingen. De tävlande är ofta väldigt koncentrerade på sin uppgift och vår uppgift är att hjälpa dem att följa reglerna.

Det är inte tillåtet att fotografera. De ackrediterade fotograferna har ensamrätt till fotografering.

Grenledarna skall övervaka att fotograferna håller sig på ett sådant område som inte försvårar tävlingens genomförande.

OBS! När du inte är i arbete så uppehåll dig alltid utanför plan!

Inget kaffe eller telefonpratande när du är i funktion. Undantag grenledare som skall bära radiotelefon.

Parkering

Funktionärerna parkerar sina bilar på lärarparkeringen bredvid Sursik skola och gymnasiet.

Säkerhet

Domarkåren skall vid behov bistå ordningsmännen eller myndigheter. Alla säkerhetsvägar bör hållas fria. Avgränsningar bör hållas intakta. Alla bör också följa säkerhetsföreskrifterna på tävlingsområdet.

Om någon obehörig kommer in på tävlingsområdet bör även domarna hjälpa till med att vänligt men bestämt få bort denna, ifall ingen ordningsman befinner sig nära. OBS! Inget våld får användas.

Ifall Första Hjälp personalen behöver assistans så hjälper vi till.

Allmänna spelregler

 • njut av tävlingarna från bästa position
 • ta en positiv inställning till er uppgift
 • alla funktionärer är en ”info-person”- om du inte vet så ta reda på
 • i funktionärsdress så representerar vi alltid arrangören – även på pauser och ledig tid


Allmänt om det som berör tävlingen

Uppvärmning

Uppvärmningen sker på sandplanen, kastplanen och grönområdet som ligger bredvid sportplanen, se områdeskarta. Vid sandplanen finns häckar och en vätskestation. Vid kastplanen finns inga kastredskap och ingen övervakning. Uppvärmning är förbjuden på centralidrottsplan p.g.a. utrymmesskäl.

Calling

Uppropet (Callingen) sker i tältet som är placerad vid södra ändan av upploppet (bredvid starten för 100 m), se karta över sportplan.

Callinggruppens arbetsuppgift är att se till att idrottare kommer in till sportplanen enligt uppgjort tidsschema, samt att granska att idrottaren finns med på tävlingsprotokollet och att utrustningen är enligt reglerna och att inga överlopps/förbjudna saker förs in på tävlingsområdet.

Callingutrymmet är den första obligatoriska samlingspunkten för idrottarna där de skall anmäla sig enligt uppgjort tidsschema. Ifall en idrottare försenar sig från callingen så har han inte längre rätt att delta. Vid oklara fall kontrollera med tävlingsledaren/juryn. Juryn har rätt att tillåta en försenad idrottare att delta men om detta bör överenskommas skilt för varje fall.

Till callingen kommer endast idrottare, inte tränare och servicepersoner.

I löpgrenar sker uppropet 30 minuter före grenen inleds och i fältgrenar 40 minuter före grenen inleds. I stav sker uppropet undantagsvis 1 timme före grenen inleds.

Vid uppropet finns en anslagstavla med heatindelningar samt prestationsföljden i fältgrenar. I löpningar med flera heat förs två heat åt gången in på sportplanen.

Förflyttningen till prestationsplatsen sker i samlad trupp. I fältgrenar sker även förflyttningen bort från prestationsplatsen i samlad trupp. I löpgrenar förs löparnas utrustning i korgar till tältet vid målområdet (mixed zone).

På innerplan (prestationsplatser) får idrottarna inte använda elektroniska apparater.

OBS! Idrottare som deltar i två grenar samma dag och p.g.a. tidsbrist inte hinner till uppropet för den andra grenen bör meddela om detta i samband med uppropet för den första grenen.

Vid calling:

 • namnupprop
 • granska att alla tävlande har tävlingsnummer på bröstet eller ryggen (numrorna får inte klippas eller vikas)
 • tävlingsdräkt = föreningens officiella representationsdräkt
 • telefon, musikspelare, kamera får inte tas med till planen. Dessa beslagtas inte utan dess användning förbjuds
 • ingen kroppsvisitering och väskkontroll görs
 • meddelar till tävlingsledningen och resultatkansliet vem som uteblivit

Utmarsch domare

Domarna avlägsnar sig efter grenens slut i samlad trupp gemensamt på ett led utanför banan till målområdet. Herr omklädningsrummet samt området framför servicehuset är delvis reserverat som samlingsplats för funktionärerna. Där kan även funktionärerna vistas då de förbereder sig för nästa gren.

Mixed zon

Mixedzonen finns utanför huvudporten. I löpgrenar och gång förs idrottarnas utrustning i korgar från startplatsen till mixed zone. I fältgrenar sker även förflyttningen bort från prestationsplatsen i samlad trupp.

Starten

Starterns uppgift är att ansvara för att starten sker enligt reglerna, att tidschemat hålls, ge varningar och utesluta deltagare vid regelbrott.

Starters medhjälpare

 • granskar tävlingsnummer
 • samlar och ordnar löparna vid startstrecket i den ordning som protokollet anvisar
 • ser till att alla intar rätt ställning i startblocken, bakom startlinjen
 • tar bort startblocken av banan efter start på 400 m(de fyra första banorna)

Starten sker enligt tidschemat, dvs. visslingen bör ske 2 min. för start, så att de tävlande hinner ta av sig överdragskläderna.

Löpledaren säkerställer att handtidtagarna, varvräknarna är klara för start och meddelar därefter åt startern att målområdet är klart för följande start.

Målkameror

Vi har två målkameror i användning.

Handtidtagning och måldomarna

Som säkerhet för eltidtagningen har vi även handtidtagning. Handtidtagarna fungerar även som måldomare. Handtid åt segraren är viktigt.

Alla löpprotokoll fylls i och undertecknas. I protokollet antecknas ordninsföljd och tid.

Varvräkning och mellantidtagning

Mellantid tas endast för den som leder. I protokollet antecknas tävlandes nummer och mellantid. Mellantid tas på sträckor från 800-1500 meter med 400 meters mellanrum och på längre sträckor med 1000 meters mellanrum. Mellantid anges med vit flagga, som hålls uppe tills ledande löpare placerar gränsen, när hen passerar fälls flaggan ner.

På sträckor från 1500 m och uppåt används varvräkningsprotokoll.

Domarna vid målområdet övervakar så att inga obehöriga passerar mållinjen vilket stör eltidtagningen.

Videofilmning av löpning

Videofilmning av löpning i kurvor, häcklöpning och starten används som säkerhet. Det filmade materialet kan visas i juryutrymmet bredvid resultatkansliet.

Vindmätning

Vindmätning i löpgrenar på 100 m-200 m. Vindmätningen i löpgrenar sker automatiskt via målkameran. Vindmätning i längd och tresteg sker manuellt.

Löpövervakning

Det behövs löpöverkare för kontroll av att reglerna följs trots att vi har videokameror. När en löpövervakare anmält ett regelbrott kan detta granskas från videomaterialet.

När ett regelbrott begåtts gör vi följande:

 • Löpövervakaren lyfter en gul flagga som tecken på att ett regelbrott uppmärksammats.
 • Löpövervakaren märker genast upp stället på medhavt protokoll (samt även ev. på löpbanan).
 • Löpövervakaren gör en anmälan med anteckning på detta protokoll.
 • Grenledaren söker genast upp löpövervakaren, konstaterar överträdelsen, undertecknar protokollet tillsammans med övervakaren och för detta till löpledaren. Samtidigt meddelar han om detta till videofilmningschefen.
 • Löpledaren har kontakt med videofilmningsgruppen, kontrollerar materialet och beslutar om följderna.
 • Dessa uppgifter meddelas också genast till resultatservicen så att inget resultat ges ut förrän beslut tagits.

Gång

Varvräkningen och tidtagningen sköts av löpgruppen. Det finns en skild grupp som ansvarar för domararbetet i gång, med egen överdomare och sekreterare. För detta finns särskilda protokoll.

Under gångstafetten finns även en vätskestation (svampstation) på bortre långsidan.

Fältgrenar

Grenledaren kallar ihop sina grupper enligt på förhand uppgjort tidsschema (senast 1 h 30 min. före grenens start, i stav 2 h). Grenledaren säkerställer att alla är på plats, ifall någon saknas tar han kontakt med tävlingsledningen för att få en ersättande domare. Före detta har grenledaren redan granskat tävlingsplatsen och utrustningen. Resultatservicegruppen sköter om att ADB utrustningen finns på plats. Tävlingsprotokollen får sekreteraren vid callingen samtidigt som hen hämtar idrottarna.

Alla domare bör finnas på plats vid samlingen. Grenledaren gör nödvändiga ändringar i gruppen och repeterar gruppens genomförande.

Domargruppen går in till sin tävlingsplats under grenledarens ledning 55-45 min. före grenens start förutom i stav där inmarchen sker 1 h 15 min. före gren starten. Domarna bör finnas på plats 15 min före idrottarna förs in. Sekreteraren hämtar idrottarna från callingen. Sekreteraren bör finnas vid callingen samtidigt som idrottarna är kallade dit. (se tidsschemat för callingen). Den person som har hand om redskapsretur hämtar redskapen från redskapskontrollen.

Sekreteraren och den person som för in ON-Line resultaten granskar tillsammans efter varje omgång att resultaten överenstämmer med varandra. Då tävlingen är avslutad och resultaten granskade markerar man grenen som klar i resultatprogrammet och sekreteraren för det undertecknade protokollet till resultatkansliet.

Efter att grenen avlägsnar sig domargruppen i samlad trupp till domarutrymmet för genomgång. Här kan man även komma överens om när man samlas nästa gång.

Idrottarna avlägsnar sig på följande sätt:

 • Om deltagarantalet överstiger 8 i fältgren (gäller inte stav och höjd) så för en av domarna ut de som inte går vidare till de tre sista omgångarna till mixed zone.
 • Från höjd- och stavtävlingen förs de som avslutat sin tävling regelbundet till mixed zone.
 • Efter att grenen avslutats för en av grenledaren utsedd person idrottarna till mixed zone.
 • Idrottarna får inte själva ta sina egna redskap från tävlingsplatsen utan tekniska personalen hämtar dessa och idrottaren kan sen kvittera ut redskapen från tekniska området.

Tävlingsdramaturgi

Vi har en tävlingsdramaturg och han är vid behov i kontakt med grenledaren via radiotelefon. Alla grenledare skall kvittera ut en radiotelefon av Göran Järn eller Klas-Göran Rönnqvist (redskapskontroll).

Tävlingsdramaturgens uppgift är att sköta musiken och när eventuellt en gren bör hålla paus för prisutdelning.

Mer om detta vid infotillfället torsdag 6.8 kl. 18.00

Protester

Idrottare eller hans följeslagare kan göra två typer av protester; en muntlig protest eller förfrågan till grenledaren samt en skriftlig appell till domarjuryn (protest).

Muntlig protest till grenledaren

Vad berättigar till denna

 • bör beröra en enskild prestation, grenens genomförande eller ett resultat
 • görs under tävlingens gång eller genast när den avslutas, senast 30 minuter efter att det officiella resultaten offentliggjorts.
 • idrottaren själv eller hans företrädare kan göra denna

Behandling

 • grenledaren beaktar all tillbudsstående uppgifter som kan påverka beslutet
 • grenledaren diskuterar med domarna om det inträffade
 • grenledaren besluter om protesten föranleder ändringa i gjorda beslut eller i grenens fortsatta genomförande eller i dess resultat
 • ifall den muntliga protesten godkänns så gör domarna nödvändiga ändringar i protokollet (och ADB)
 • ifall man inte kan uppfylla idrottarens krav på rättelse så meddelar grenledaren detta till tävlingsledaren
 • i löpgrenar kan idrottaren ges rätt att löpa ”under protest” med lov av refereen
 • i fältgrenar så kan resultatet mätas ”i reserv” för ev. senare behov, men detta får inte föras in i protokollet
 • grenledaren antecknar händelsen, dokumentet används av juryn ifall de behandlar ärendet vid en eventuell skriftlig protest

En skriftlig appell (protest) till domarjuryn

Vad berättigar till denna

 • en appell till domarjuryn skall göras senast 30 min efter att resultatet offentliggjorts
 • bör beröra en enskild prestation, grenens genomförande eller ett resultat
 • en skriftlig appell (protest) till domarjuryns ordförande lämnas in till tävlingskansliet som också tar emot den efter att protestavgiften på 50 € är betald
 • appellen kan göras av idrottaren själv eller av hans representant

Behandling

 • tävlingsledningen sammanställer beslutsunderlag för juryn (resultatlistor, protokoll, domarnas beslutsunderlag, videoband, övriga rapporter)
 • domarjuryn behandlar den skriftliga protesten och ger det slutgiltiga beslutet
 • ifall den skriftliga protesten godkänns så gör domarna nödvändiga ändringar i protokollet (och ADB). Protestavgiften återbetalas.

De vanligaste orsakerna/anteckningarna för diskvalifikation på protokollet

 • medveten fällning av häck / aidan tahallinen kaataminen                          168.7
 • osportsligt uppträdande / epäurheilijamainen käytös                                 145
 • stängning / estäminen                                                                                  163.2
 • avlägsn. från banan för tidigt /

liian aikainen poistuminen omalta radalta                                                   163.5

 • avlägsn. från banan / poistuminen radalta                                                  163.6
 • banöverträdelse / ratarikko                                                                          163.3 o 168.6
 • knuffning / töniminen                                                                                   163.2
 • felstart / vilppilähtö                                                                                      162.6
 • felaktig tagning av häck / virheellinen aidan ylitys                                      168.7

Tränarens roll under tävlingen

Tränarna kan följa med tävlingen från läktaren eller utanför staketet.

OBS! Ingen tränare får befinna sig på innerplan, undantag för stav (om hen inte är funktionär).

Prisutdelning

De tre bästa i varje gren prisbelönas, dessa tre samt segrarens tränare samlas till prisutdelning enligt uppgjort tidsschema. Grenledarens uppgift är att säkerställa sig om att de som skall prisbelönas är medvetna om tidsschemat för detta och att de inom utsatt tid är på plats för cermonin. Här bör även segrarens tränare infinna sig. Prisutdelningen sker framför huvudläktaren och samlingen för prisutdelningen är i servicehuset.

Första hjälp

Första hjälp utrymmet finns i servicehusets damomklädningsrum. Kylpåsar finns även vid varje tävlingsplats samt vid målområdet och starten.

En bra funktionär/domare

En helhetsbild av en bra funktionär eller domare, kunde beskrivas genom att framhålla följande egenskaper:

 • Sunt ”bondförstånd” och normal hövlighet
 • En noggrann koncentration på sin egen uppgift
 • God reaktionsförmåga
 • Ett bestämt uppförande; hård, men inte arrogant
 • En god kunskap om regler och tävlingsarrangemang
 • Förstår en idrottares behov


Domarnas preliminära arbetsschema
FREDAG 7.8.2020
Gren Skede Domare till plan Idrottare till plan Grenstart
Tävlingarnas öppnande       12.55
D16 100m försök, heat 1, 2 12.25 12.40 13.00
D16 100m försök, heat 3, 4   12.50 13.10
D17 100m försök, heat 1, 2   13.05 13.25
D17 100m försök, heat 3   13.15 13.35
H16 100m försök, heat 1, 2   13.30 13.50
H16 100m försök, heat 3   13.40 14.00
H17 100m försök, heat 1, 2   13.55 14.15
H17 100m försök, heat 3   14.05 14.25
H16 400m försök, heat 1, 2   14.30 14.50
H17 400m försök, heat 1, 2   14.45 15.05
D16 400m försök, heat 1, 2   15.00 15.20
D17 400m försök, heat 1, 2   15.15 15.35
H16 800m försök   15.45 16.05
H17 800m försök   16.00 16.20
D17 800m försök   16.10 16.30
D16 800m försök   16.25 16.45
D16 100m semifinal   16.45 17.05
D17 100m semifinal   17.00 17.20
H16 100m semifinal   17.15 17.35
H17 3000m final   17.40 18.00
D17 3000m final   17.55 18.15
D16 3000m final   18.10 18.30
H16 3000m final   18.25 18.45
H17 100m final   18.45 19.05
D17 100m final   18.50 19.10
D16 100m final   18.55 19.15
H16 100m final   19.00 19.20
H17 400m final   19.15 19.35
D17 400m final   19.25 19.45
N16 400m final   19.35 19.55
H16 400m final   19.45 20.05
Gren Skede Domare till plan Idrottare till plan Grenstart
H17 slägga final 12.20 12.35 13.05
H16 slägga final 13.45 14.00 14.30
D17 diskus final 15.50 16.05 16.35
D16 diskus final 17.55 18.10 18.50
Gren Skede Domare till plan Idrottare till plan Grenstart
H16 stav final 12.45 13.05 14.00
H17 stav final 16.15 16.35 17.30
Gren Skede Domare till plan Idrottare till plan Grenstart
Grupp 1        
H17 längd kval 12.15 12.30 13.00
D17 längd kval 15.05 15.20 16.00
Grupp 2        
D16 längd kval 13.00 13:15 14:00
H16 längd kval 16.50 17.05 17.45
LÖRDAG 8.8.2020
Gren Skede Domare till plan Idrottare till plan Grenstart
D16 200m försök heat 1, 2 10.00 10.15 10.35
D16 200m försök heat 3   10.25 10.45
D17 200m försök heat 1, 2   10.40 11.00
D17 200m försök heat 3   10.50 11.10
H17 200m försök heat 1, 2   11.05 11.25
H17 200m försök heat 3   11.15 11.35
H16 200m försök heat 1, 2   11.25 11.45
H16 200m försök heat 3   11.35 11.55
D16 100mh försök heat 1, 2   12.05 12.25
D16 100mh försök heat 3   12.15 12.35
D17 100mh försök heat 1, 2   12.25 12.45
H16 110mh försök heat 1, 2   12.45 13.05
H17 110mh försök heat 1, 2   13.00 13.20
D16 5000mg final   13.40 14.00
D17 5000mg final   13.40 14.00
H16 5000mg final   14.25 14.45
H17 5000mg final   14.25 14.45
H16 2000mh final   15.15 15.35
H17 2000mh final   15.30 15.50
D17 2000mh final   15.50 16.10
D16 2000mh final   16.05 16.25
D16 800m final   16.30 16.50
D17 800m final   16.40 17.00
H16 800m final   16.55 17.15
H17 800m final   17.05 17.25
H17 110mh final   17.25 17.45
H16 110mh final   17.30 17.50
D17 100mh final   17.45 18.05
D16 100mh final   17.55 18.15
Gren Skede Domare till plan Idrottare till plan Grenstart
Grupp 1        
H16 längd final 9.15 9.30 10.00
H17 längd final 11.15 11.30 12.00
Grupp 2        
D16 tresteg kval 9.15 9.30 10.10
D16 längd final 13.50 14.05 14.35
D17 längd final 15.55 16.10 16.40
Gren Skede Domare till plan Idrottare till plan Grenstart
D17 slägga final 8.55 9.10 10.00
D16 slägga final 11.25 11.40 12.30
H17 diskus final 14.05 14.20 15.00
H16 diskus final 16.10 16.25 17.05
Gren Skede Domare till plan Idrottare till plan Grenstart
H17 höjd final 9.10 9.25 10.05
D16 höjd final 10.50 11.05 11.45
D17 höjd final 13.20 13.35 14.20
H16 höjd final 15.35 15.50 16.30
Gren Skede Domare till plan Idrottare till plan Grenstart
D16 kula final 13.25 13.40 14.20
D17 kula final 16.05 16.20 16.50
SÖNDAG 9.8.2020
Gren Skede Domare till plan Idrottare till plan Grenstart
D17 200m semifinal 10.25 10.40 11.00
D16 200m semifinal   11.00 11.20
H16 200m semifinal   11.20 11.40
D16 1500m final   12.25 12.45
D17 1500m final   12.45 13.05
H16 1500m final   13.05 13.25
H17 1500m final   13.25 13.45
D16 200m final   14.05 14.25
D17 200m final   14.15 14.35
H16 200m final   14.25 14.45
H17 200m final   14.35 14.55
D16 400mh final   15.10 15.30
D17 400mh final   15.25 15.45
H16 400mh final   16.00 16.20
H17 400mh final   16.15 16.35
Gren Skede Domare till plan Idrottare till plan Grenstart
Grupp 1        
D16 tresteg final 9.15 9.30 10.00
D17 tresteg final 11.10 11.25 11.55
Grupp 2        
H16 tresteg final 13.10 13.25 13.55
H17 tresteg final 15.05 15.20 15.50
Gren Skede Domare till plan Idrottare till plan Grenstart
D16 stav final 9.30 9.45 10.40
D17 stav final 13.25 13.45 14.40
Gren Skede Domare till plan Idrottare till plan Grenstart
H16 spjut final 9.10 9.25 10.00
D17 spjut final 10.55 11.10 11.45
H17 spjut final 13.05 13.20 13.55
D16 spjut final 14.45 15.00 15.35
Gren Skede Domare till plan Idrottare till plan Grenstart
H16 kula final 12.25 12.40 13.15
H17 kula final 14.45 15.00 15.35


Karta över området